Det er med stor glede og forventning Osterøykoret innbyr til dei årvisse adventskonsertane. Fjoråret var som nevt før temmeleg "bratt", med tidvis nedstenging av mest all aktivitet. Me har halde ut, halde saman og halde korsongen nokolunde ved like, trass i utfordrande øvingsfasilitetar. 

Julerepertoaret i år er svært variert, med både gamle, kjære klassikarar, men òg med nye ord og tonar.

Det vert solistinnslag både med og utan kor. Solistane kjem frå eigne rekkjer;                     Arild Beckstrøm, Anne Marte Ospedal Haugen, Siri Vevle Lavik, Bjarte Lohne og Solveig Hojem.

Den første konserten er i Bruvik kyrkje sundag 28. novmber kl 17:00. Så følgjer Hosanger kyrkje torsdag 2. desember kl 20:00, og til sist i Haus kyrkje sundag 5. desember kl 18:00. 

Tonefylgje på konsertane våre står Knut Christian Jansson for, og som vanleg er det dirigenten vår Jon Flydal Blichfeldt som har det musikalske leiarskapet. 

Me ønskjer alle hjarteleg velkommen til å dele førjulsstemninga med oss.

Billettar Bruvik kyrkje

Billettar Hosanger kyrkje

Billettar Haus kyrkje