Osterøykoret inviterer til GRATIS minikonsert utanfor Bullahuset no torsdag kl. 18:30 - 19:00.

ALLE er velkomne - men OBS! Alle som vil på konsert, må melda seg på (grunna smittevern) ved å senda ei tekstmelding/sms til mobilnr. 986 79 285.

Skriv: Bullahuset, ditt eige namn, ditt mobilnummer, og kor mange frå din husstand som kjem. Publikum og kor står med høveleg avstand på bakkane. Treng du ein stol denne halvtimen, må du ta med heimefrå.

Konserten er GRATIS, men om du vil gje eit bidrag til korkassa, må du gjerne det på VIPPS: #129850