Tradisjonen tru startar me året med Nyttårskonsertane. I år deltek 65 kor fordelt på 10 kyrkjer sundag 14. januar. Innsamlinga i år går til Kirkens Bymisjon. Oversikt over kor/kyrkjer, og nedlasting av plakat og meir informasjon finn du som filvedlegg på denne sida.