Frå oss jungeldyr med Shere Khan (Kari Hauge, bilete) i spissen, menneskekvalpen Mowgli og landsbyjenta Mira, samt den suverene staben vår med dirigent, musikarar, lyd, lys og alle gode hjelparar, til publikum på premiera; TAKK for flott mottaking og respons! Samstundes vil me få ønske alle som kjem i kveld og til dei andre framsyningane GOD FORNØYELSE!