Bilete 1: "Her i jungelen vår er da farleg...."

Bilete 2: Enkelte legg nesten aldri strikketøyet frå seg!