Sopran:

Linda Bjørndal, Eli-Karin Daltveit, Sonja Lohne Elvik, Anne Berit Greve, Solveig Hojem, Janne Håland, Elin Mæhle, Ingebjørg Refsnes, Sissel Jacobsen Reigstad, Mette Rude, Jorunn Slettebakken, Eldbjørg Solberg, Anveig Solberg, Andrea Thomassen, Randi Thomassen, Siri Vaarvik, Sissel Veseth, Astrid Vevle, Lillian Øvsthus, Nina Thorbjørnsen, Solveig Langhelle

Alt:

Bjørg Borgan, Eirin Brendøy, Solveig L. Bruvik, May Liss Daltveit, Marianne Daltveit Cukierska, Anne Lise Edvardsdal, Elin Greve, Hege Emilie Flakne, Vigdis Jæger Hellevang, Janne Kallestad, Siri Vevle Lavik, Ann Tove Lone, Torhild Meyer, Kate Elin Samuelsen, Anita Slettebakken, Silje Thomassen, Sofia Thomassen, Astrid Fossdal, Sylvia Langhelle

Tenor:

Magne Antun, Arild Beckstrøm, Geir Johannessen, Jostein Lavik, Bjarte Lohne, Oddvar Slettebakken, Øyvind Magne Vatle, Berge Borge, Kari Solberg

Bass:

Harald Brekkhus, Ole Edvardsdal, Ove Normann Jørgensen, Inge Johannes Reigstad, Harald Vevle, Arne Selstø