Sopran:

Linda Bjørndal, Eli-Karin Daltveit, Sonja Lohne Elvik, Anne Berit Greve, Cathrine Henriksen, Solveig Hojem, Janne Håland, Elin Mæhle, Ingebjørg Refsnes, Sissel Jacobsen Reigstad, Mette Rude, Jorunn Slettebakken, Eldbjørg Solberg, Anveig Solberg, Andrea Thomassen, Randi Thomassen, Siri Vaarvik, Sissel Veseth, Astrid Vevle, Lillian Øvsthus 

Alt:

Bjørg Borgan, Eirin Brendøy, Solveig L. Bruvik, May Liss Daltveit, Marianne Daltveit Cukierska, Anne Lise Edvardsdal, Elin Greve, Hege Emilie Flakne, Vigdis Jæger Hellevang, Janne Kallestad, Siri Vevle Lavik, Ann Tove Lone, Torhild Meyer, Annlaug Presttun, Kate Elin Samuelsen, Anita Slettebakken, Silje Thomassen, Sofia Thomassen

Tenor:

Magne Antun, Arild Beckstrøm, Geir Johannessen, Jostein Lavik, Bjarte Lohne, Håvard Jacobsen Reigstad, Arne Selstø, Oddvar Slettebakken, Øyvind Magne Vatle

Bass:

Harald Brekkhus, Ole Edvardsdal, Ove Normann Jørgensen, Jostein Raknes, Inge Johannes Reigstad, Harald Vevle