Sopran:

Andrea Thomassen, Anne Berit Greve, Anveig Solberg, Astrid Vevle, Eldbjørg Solberg, Eilin Basset, Eli-Karin Daltveit, Elin Mæhle, Ingebjørg Refsnes, Janne Håland, Jorunn Slettebakken, Kari Johanne Oma, Lillian Øvsthus, Linda Bjørndal, Mette Rude, Nina Thorbjørnsen, Sissel Jacobsen Reigstad, Siri Vaarvik, Sissel Veseth, Solveig Hojem, Solfrid Glesnes, Sonja Lohne Elvik  

Alt:

Anita Slettebakken, Ann Tove Lone, Anne Lise Edvardsdal, Astrid Fossdal, Eirin Brendøy, Elin Greve, Hege Emilie Flakne, May Liss Daltveit, Janne Kallestad, Kari Bysheim, Kate Elin Samuelsen, Natalie Hekland, Silje Thomassen, Siri Vevle Lavik, Sofia Thomassen, Solveig L. Bruvik, Sylvia Langhelle, Torhild Meyer, Vigdis Jæger Hellevang

Tenor:

Arild Beckstrøm, Berge Borge, Jostein Lavik, Bjarte Lohne, Magne Øyvind Antun, Oddvar Slettebakken, Kari Solberg

Bass:

Arne Selstø, Frank Goiocheau, Harald Brekkhus, Harald Vevle, Inge Johannes Reigstad, Ole Edvardsdal, Ole Johannes Mjøs, Jostein Raknes, Rune Hove Hansen, Sebastian Hekland Hauge