På Hauge skule har me tilgong til sal med scene, og til klasserom og kjøkken. Klasseromma nyttast til gruppeøvingar, arbeidsmøte, styremøte og det me elles må ha bruk for separate rom til. Akustikken i øvingssalen er god og omgjevnadane elles fine og trivelege.

Videoen nedanfor syner klipp frå ein prøve før konsert i Fotlandsvåg. Ei lita gruppe av koret syng "Because" av The Beatles.